Elektronet, yerleşik mühendis kadrosu; konularında uzman, nitelikli teknik personeli ile Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım-onarım ve benzeri destek servisleri de sunmaktadır. Elektronet, Avrupa Birliği’nin EUREKA Ar-Ge Grubu ve TUBİTAK TEYDEB iş birlikleri ile birçok proje geliştirmektedir. EUREKA kümesi içinde yer alan ITEA 3 Avrupa Birliği Ar-Ge programında konsorsiyum liderliği görevi devam etmektedir.

Elektronet Ar-Ge ekibi, üniversite ve sanayi iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmekte iken, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark’ta bulunan diğer teknoloji firmalarıyla ortak projeler geliştirmekte, Teknoparklarda bulunan mevcut Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamaktadır. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı çatısı altında ürün ve üretim gelişim desteği ile uluslararası standartlarda kaliteli üretim yapabilmek ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için nitelikli teknik personel istihdam edip, bu personelleri yetiştirmeye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, sektöre kazandırılan Ar-Ge konusunda tecrübeli ve bilgili personeller ve geliştirilen Ar-Ge bilinci ile yerli üretime katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Elektronet, Ar-Ge kültürünün gelişmesinde üniversite ve sanayi iş birliğini öncül tutmaktadır. Özel sektör ve kamu kurumları arasındaki ilişkilerin, ilgili sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından yönetilmesini sağlayarak süreci hızlandırmayı ve uluslararası rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.