Elektronet, Bilişim ve Haberleşme sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesiyle akıllı şehir, sanayi 4.0, dijital altyapı, finansal ve görüntüleme teknolojileri konularında faaliyet gösteren, kamu ve özel kurumlar için proje geliştirmekte olan bir teknoloji üretim firmasıdır. Yerleşik mühendis kadrosu; konularında uzman, nitelikli teknik personeli ile Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım-onarım servisleri sunmaktadır.
Elektronet, donanım, yazılım, servis ve saha operasyon hizmetlerini kapsayan bir çözüm ağı oluşturmuştur. Ürünlerine “Yerli Malı” sertifikasyonu alarak teknoloji ürünleri için ulusal standartların oluşturulmasına katkıda bulunmakta; kamu kurumlarındaki müşterileri için hizmet kalitesini daha sürdürülebilir ve güvenilir hale getirmektedir. Özel tasarım ve üretim kabiliyetleri ile müşterilerinin taleplerine uygun sistemler tasarlayıp, saha operasyon ekiplerinin tecrübesiyle en kısa sürede son kullanıcıya ulaştırmaktadır.
Elektronet, Avrupa Birliği’nin EURAKA Ar-Ge Grubu ve TÜBİTAK TEYDEB iş birlikleri ile birçok proje geliştirmektedir. EURAKA kümesi içinde yer alan ITEA 3 Avrupa Birliği Ar-Ge Programı’nda konsorsiyum liderliği yapmaktadır. Ekip, üniversite ve sanayi iş birliğini sürdürürken, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer aldığı Teknopark’ta diğer teknoloji şirketleriyle projeler geliştirmektedir.
Elektronet; Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye pazarlarında Akıllı Şehir, Banka & Finans ve Food-Tech sektörlerinde faaliyetlerine devam ederken, uluslararası rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.